Využite štátnu dotáciu na obnovu Vášho rodinného domu až do výšky 19 000€

dohodnite si bezplatné osobné stretnutie u Vás doma

ČO VŠETKO POTREBUJEM VEDIEŤ O DOTÁCIÍ NA OBNOVU RODINNÉHO DOMU?

DOTÁCIA NA OBNOVU RODINNÉHO DOMU

Maximálna výška dotácie ktorú bude môct záujemca získať bude

14 000€ v prípade že obnovou dosiahnete primárnu úsporu energií v rozmedzí 30% – 60% oproti stavu pred obnovou
19 000€ v prípade že obnovou dosiahnete primárnu úsporu energií vyššiu ako 60% oproti stavu pred obnovou
○ Maximálna výška dotácie je vždy do výšky najviac 60% opravnených nákladov na obnovu bez DPH

CIEĽ OBNOVY RODINNÝCH DOMOV

Hlavným cieľom obnovy rodinných domov je v rokoch 2022 – 2026 podporiť približne 30 000 domácností a refinancovať tak záujemcovi náklady spojené s obnovou jeho rodinného domu. Účeľom plánu obnovy je podporiť zelenú transformáciu zlepším energetickej hospodárnosti budov a zmierniť tak negatívne environmentálne dopady na našu klímu. Základnou podmienkou získania dotácie bude realizácia jedného z opatrení tak aby došlo k úspore primárnej energie na úrovni minimálne 30%. Jednotlivé opatrenia môže žiadateľ medzi sebou kombinovať, zároveň však musí byť súčasťou obnovy aspoň jedno z opatrení zo skupiny A.

TERMÍNY SPUSTENIA DOTÁCIÍ

Apríl 2022 – zverejnenie technických parametrov na získanie štátneho príspevku
3. kvartál 2022 – plánované vyhlásenie výzvy
2026 – plánované ukončenie čerpania príspevkov

AKO ROZDELUJEME JEDNOTLIVÉ OPATRENIA PRI OBNOVE RODINNÝCH DOMOV?

SKUPINA OPATRENÍ A

(Zlepšovanie tepelno-technických vlastností)

▪ Zateplenie obvodového plášťa

▪ Zateplenie strešného plášťa

▪ Zateplenie strešného plášťa vrátane výmeny strešnej krytiny

▪ Výmena otvorových konštrukcií

▪ Zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia

▪ Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu

▪ Zateplenie podlahy na teréne

SKUPINA OPATRENÍ B

(Inštalácia zdroja energie)

▪ Tepelné čerpadlo

▪ Fotovoltaický panel

▪ Solárny kolektor

▪ Plynový kondenzačný kotol

▪ Rekuperácia

▪ Iný tepelný zdroj vrátane súvisiacich prác a pridružených nákladov

SKUPINA OPATRENÍ C, D, E, F

C. Zelená strecha

D. Akumulačná nádrž

E. Tieniaca technika

F. Odstránenie azbestu

AKÚ MAXIMÁLNU VÝŠKU DOTÁCIE MÔŽEM ZÍSKAŤ?

maximálne
95% príspevok

Sociálne alebo zdravotne znevýhodnená skupina príjmateľov DPH hradená štátom Požadovaná úspora energií: aspoň 30%

maximálne 60% príspevok

Štandartná skupina príjmateľov
DPH hradená žiadateľom
Požadovaná úspora energií: 30-60%

AKO PREBIEHA PROCES ZÍSKANIA DOTÁCIE?

OSOBNÉ STRETNUTIE

Osobné stretnutie je bezplatné na nezáväzné. Na stretnutí klientovi vysvetlíme priebeh žiadosti, odpovieme na otázky, overíme či žiadateľ spĺňa podmienky pre podanie žiadosti.

SPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE K ŽIADOSTI O DOTÁCIU

Náš odborný tím spracuje projekt rekonštrukcie a všetky prílohy k žiadosti v zmysle požiadaviek pripravovanej výzvy. Navrhneme všetky požadované parametre obnovy tak aby ste dosiahli úsporu energií minimálne 30%.

ENERGETICKÉ OHODNOTENIE PRED A PO REKONŠTRUKCII

Vypracujeme Vám energetické ohodnotenia rodinného domu pred a po rekonštrukcii, na základe ktorých sa pri posudzovaní žiadosti preukazuje dosiahnutie úspory energií minimálne 30%. Tieto dokumenty sú povinnými prílohami k žiadosti o dotáciu.

ĎALŠIE KROKY PRE ZÍSKANIE PRÍSPEVKU

Po predchádzajúcich krokoch naša spolupráca nekončí. Nakoľko je v našom záujme aby bola Vaša žiadosť o dotáciu úspešná, poradíme Vám ako zvládnuť ostatné administratívne procesy spojené s podaním žiadosti.

GARANCIA SPOLAHLIVÉHO PARTNERA

Spolupráca končí s maximálnou spokojnosťou a pridelením príspevku klientovi na obnovu rodinného domu. V prípade, že spravíme chybu pri spracovaní žiadosti a žiadosť bude neúspešná, vrátime Vám poplatky za naše služby.

BÝVANIE S NIŽŠÍMI NÁKLADMI

Vďaka rekonštrukcii vašej nehnuteľnosti zlepšíte energetickú náročnosť vášho domu, prispeje tak k plánu zelenej transformácie a v neposlednom rade ušetríte váš finančný rozpočet.

AKÉ SÚ PODMIENKY PRE ZÍSKANIE DOTÁCIE?

Kompletné znenie podmienok pre získanie štátnej dotácie nájdete na internetovej stránke www.obnovdom.sk

ČO AK NEMÁM FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA REKONŠTRUKCIU?

Na spolufinancovanie sa pripravujú aj banky. V prípade že záujemca nemá počiatočný kapitál na rekonštrukciu, komerčné banky plánujú záujemcom refinancovať náklady s výhodnejšími úrokovými sadzbami za pomoci špeciálneho úveru za ktorý by ručila Európska banka pre obnovu a rozvoj.

ČO VŠETKO PRE VÁS ZABEZPEČÍME?

VYSVETLENIE DOTÁCIE NA OSOBNOM STRETNUTÍ

- Prídeme za Vami, nikam nemusíte chodiť
- Vysvetlíme Vám celý priebeh dotácie
- Uistíme sa či Váš rodinný dom spĺňa podmienky pre získanie dotácie

VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

- Spracovanie výkresovej a textovej časti
- Fotodokumentácia
- Energetické hodnotenie budovy
- Energetický certifikát pred obnovou
- Energetický certifikát po obnove

VYPRACOVANIE POTREBNÝCH PRÍLOH

- Technický list
- Vyjadrenie projektanta k vzlínavej vlhkosti

KDE VŠADE NÁS NÁJDETE?

BA
ZA
BB
KE

Čo o nás povedali klienti?

Matus K
Matus K
2021-06-02
Nice

Časte dotazy od Vás

Ministerstvo životného prostredia prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) chce finančne motivovať vlastníkov starších nehnuteľnosti do ich obnovy.

Na obnovu rodinných domov sa vyčlenilo 528,2 milióna eur. Plánom je do r. 2026 podporiť okolo 30 000 rodinných domov. Odhaduje sa so schválením 600 žiadostí mesačne. Predpokladá sa veľký záujem, preto odporúčame byť na to pripravení.

O dotáciu bude môcť požiadať len vlastník rodinného. V prípade viacerých spoluvlastníkov rodinného domu musí žiadateľ o dotáciu doložiť notársky overený súhlas ostatných spoluvlastníkov.

Dotácia je určená výhradne pre rodinné domy staršie ako 15 rokov, tento dom nemôže mať viac ako 3 bytové jednoty a musí byť určený na celoročné bývanie.

Dotáciu môžete použiť na zateplenie rodinného domu, výmenu okien a dverí, zateplenie strechy a výmenu strešnej krytiny, zateplenie stropu a podlahy, výmenu vykurovacieho telesa, zriadenie nádrže na dažďovú vodu, tieniacej techniky, zelenej strechy a odstránenie azbestu. Zapletenie obvodového plášťa alebo strešného plášťa je podmienkou dotácie.

Výška dotácie je závislá od výšky dosiahnutej úspory energie oproti stavu pred obnovou. Pri úspore energií v rozmedzí 30% – 60% je výška dotácie 14 000 €. Pri úspore energií nad 60% je výška dotácie 19 000 €.

Predpokladaný termín spustenia je plánovaný na 3. štvrťrok 2022.

Predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie bude možné online prostredníctvom internetového portálu Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP). Alternatívou bude podať žiadosť osobne v 10tich regionálnych pobočkách SAŽP.

Odborne spôsobilá osoba. Autorizovaný stavebný inžinier / architekt.

Výsledkom dotácie bude obnovený rodinný dom s úsporou energií minimálne 30%.

?

GARANCIA VRÁTENIA PEŇAZÍ

V prípade, že nami vypracovaná žiadosť o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu bude neúspešná, vrátime Vám všetky peniaze za jej vypracovanie.

O nás

ENVAL sa zaoberá vypracovaním podkladov pre žiadosti k získaniu príspevku na zateplenie rodinných domov. Máme za sebou stovky úspešne spracovaných a podaných žiadostí. Sme odborný a profesionálny tím, ktorý vlastní autorizačnú pečiatku. Spracovali sme viac ako 50% zo všetkých podaných žiadostí na Slovensku.

Kontaktné údaje

Liščie Nivy 10,
841 08 Bratislava

Fakturačné údaje

KREMPASKY Limited s.r.o.

Račianska 88B,
831 02 Bratislava

IČO: 50 169 327
DIČ: 21 20 20 36 68

Číslo účtu: 29 47 01 84 13 / 1100
IBAN: SK92 1100 0000 0029 4701 8413
Swift: TATRSKBX

Zápis: Okresný súd Bratislava 1
Vložka: 109123/B
Oddiel: Sro